MOTOR MITSUBISHI 3 PHASE - SF-J

MOTOR MITSUBISHI 3 PHASE - SF-J

Công suất: từ 15HP (11 Kw) đến 75HP (55 Kw)

MOTOR MITSUBISHI 3 PHASE - SF-J
 
Công suất: từ 15HP (11 Kw) đến 75HP (55 Kw)
Điện áp: 380/660V
Hz: 50/60
Pole: 2 - 4 - 6
Frame: 160M - 225S
IP: 55
Class: F
Chân đế trục ngang
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát