BƠM CHÌM TSURUMI PU

BƠM CHÌM  NƯỚC THẢI TSURUMI PU
CÔNG SUẤT: 0.25KW - 0.75KW
  
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát