BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI SERIES TM

BƠM CHÌM TSURUMI MODEL TM


CÔNG SUẤT: 0.25KW - 0.75KW

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát