BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DVS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DVS
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA DVS
 
Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu cánh Semi-Vortex
- Buồng bơm bằng gang
- Cánh bơm bằng gang
- Làm kín trục bằng phớt kép
- Bơm nước thải có lẫn tạp chất
- Kích thước vật rắn qua bơm tới 56mm
- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm
Ứng dụng:
- Bơm nước thải EBARA DVS có lẫn tạp chất rắn, sợi
- Kích thước tạp chất rắn tới 56mm
- Kích thước tạp chất dạng sợi tới 350mm
- Thoát nước hố thu
Bơm EBARA DVS
- Thoát nước garage
- Thoát nước bể chứa
- Thoát nước tầng hầm
- Thoát nước ao, hồ, bể bơi
-Bơm nước thải DVS
- Bơm vòi phun, đài phun nước
- Các ứng dụng công nghiệp khác…
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát