Động cơ giảm tốc dolin 1/8hp – 100W CHÂN ĐẾ (B3)

Động cơ giảm tốc dolin 1/8hp – 100W CHÂN ĐẾ (B3)
+ kiểu lắp: Chân Đế (B3), Mặt Bích (B5)

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát