Động cơ giảm tốc dolin 1/4hp – 200W Chân Đế (B3)

Động cơ giảm tốc dolin 1/4hp – 200W Chân Đế (B3)
+ kiểu lắp: Chân Đế (B3), Mặt Bích (B5)

Động cơ giảm tốc dolin 1/4hp – 200W Chân Đế (B3)

Giảm tốc dolin Taiwan phi cốt: 18, tỉ số truyền 1/3 – 1/10

Động cơ Giảm tốc dolin đài loan phi cốt: 22, tỉ số truyền 1/15 – 1/35

Motor Giảm tốc dolin Taiwan phi cốt: 22, tỉ số truyền 1/40 – 1/90

Giảm tốc dolin phi cốt: 28, tỉ số truyền 1/100 – 1/180

Motor Giảm tốc dolin đài loan phi cốt: 28, tỉ số truyền 1/250 – 1/500

Động cơ motor Giảm tốc dolin phi cốt: 32, tỉ số truyền 1/550 – 1/1800

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát