Động cơ giảm tốc dolin 2hp – 1.5KW Chân Đế (B3)

Động cơ giảm tốc dolin 2hp – 1.5KW Chân Đế (B3)
+ kiểu lắp: Chân Đế (B3), Mặt Bích (B5)

Động cơ giảm tốc dolin 2hp – 1.5KW Chân Đế (B3)

Giảm tốc dolin Taiwan phi cốt: 32, tỉ số truyền 1/3 – 1/10

Động cơ Giảm tốc dolin đài loan phi cốt: 32, tỉ số truyền 1/25 – 1/35

Motor Giảm tốc dolin Taiwan phi cốt: 40, tỉ số truyền 1/40 – 1/100

Giảm tốc dolin phi cốt: 50, tỉ số truyền 1/110 – 1/200

Motor Giảm tốc dolin đài loan phi cốt: 50, tỉ số truyền 1/250 – 1/500

Động cơ motor Giảm tốc dolin phi cốt: 60, tỉ số truyền 1/550 – 1/1800

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát