Động cơ giảm tốc dolin 3hp – 2.2KW Chân Đế (B3)

Động cơ giảm tốc dolin 3hp – 2.2KW Chân Đế (B3)
+ kiểu lắp: Chân Đế (B3), Mặt Bích (B5)
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát