Động cơ giảm tốc dolin 3hp – 2.2KW Chân Đế (B3)

Động cơ giảm tốc dolin 3hp – 2.2KW Chân Đế (B3)
+ kiểu lắp: Chân Đế (B3), Mặt Bích (B5)

Động cơ giảm tốc dolin 3hp – 2.2KW Chân Đế (B3)

Giảm tốc dolin Taiwan phi cốt: 40, tỉ số truyền 1/3 – 1/25

Động cơ Giảm tốc dolin đài loan phi cốt: 40, tỉ số truyền 1/30 – 1/60

Motor Giảm tốc dolin Taiwan phi cốt: 50, tỉ số truyền 1/70 – 1/120

Động cơ Giảm tốc dolin phi cốt: 60, tỉ số truyền 1/250 – 1/500

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát