Động cơ giảm tốc dolin 5hp – 3.7KW Chân Đế (B3)

Động cơ giảm tốc dolin 5hp – 3.7KW Chân Đế (B3)
+ kiểu lắp: Chân Đế (B3), Mặt Bích (B5)
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát