HỘP SỐ GIẢM TỐC DOLIN HW

HỘP SỐ GIẢM TỐC TRỤC VÍT BÁNH VÍT HW

HỘP SỐ GIẢM TỐC TRỤC VÍT BÁNH VÍT HW

HỘP SỐ GIẢM TỐC DOLIN SIZE 40; 50; 60;70; 80; 100;120; 135;155; 175; 200; 250

TỈ SỐ TRUYỀN: 1/10; 1/15; 1/20; 1/25; 1/30; 1/40; 1/50; 1/60

HỘP SỐ DOLIN GẮN CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÓ CÔNG SUẤT TỪ 1/4HP – 30HP ~ 0.25KW -22KW

 

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát