HỘP SỐ GIẢM TỐC DOLIN VW

HỘP SỐ GIẢM TỐC DOLIN VW

HỘP SỐ GIẢM TỐC TRỤC VÍT BÁNH VÍT VW

HỘP SỐ GIẢM TỐC DOLIN SIZE 40; 50; 60;70; 80; 100;120; 135;155; 175; 200; 250

TỈ SỐ TRUYỀN: 1/10; 1/15; 1/20; 1/25; 1/30; 1/40; 1/50; 1/60

HỘP SỐ DOLIN GẮN CHO ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÓ CÔNG SUẤT TỪ 1/4HP – 30HP ~ 0.25KW -22KW

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát