Bơm Ebara - Model DWO

 

Danh mục: Bơm Ebara ly tâm cánh hở

 

 

 

 

 Tên sản phẩmBơm Ebara - Model DWO

 

Đặc tính kỹ thuật:                       

- Toàn bộ buồng bơm bằng INOX 304

- Bơm dung dịch có nhiệt độ đến +90oC

- Công suất : từ 1.1kW đến 3kW

- Tốc độ: 2900 vòng/phút

- Lưu lượng : Max. 66m3/h

- Tổng cột áp: Max. 17.5mH2O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng:

- Bơm nước có chứa tạp chất rắn

- Kích thước tạp chất rắn tới 35mm

- Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

- Hệ thống bơm xử lý nước thải

- Bơm thoát nước, tưới, tiêu nói chung - Bơm dung dịch có độ ăn mòn (Call)

- Ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác…

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát