MOTOR SF-JR VO KHIA

MOTOR MITSUBISHI SF-JR VO KHIA
Công suất: từ 3HP (2.2 Kw) đến 10HP (7.5 Kw)
MOTOR MITSUBISHI 3 PHASE - SF-JR (LOẠI VỎ KHÍA)
 
Công suất: từ 3HP (2.2 Kw) đến 10HP (7.5 Kw)
Điện áp: 220/380V và 380/660V
Hz: 50/60
Pole: 2 - 4 - 6
Frame: 63M - 132M
IP: 55
Class: F
Chân đế trục ngang
 
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát