Động cơ điện Mitsubishi 1 phase - Loại có capacitor start

MOTOR SC-KR
 Loại có capacitor start

Động cơ điện Mitsubishi 1 phase - Loại có capacitor start
 
Công suất từ : 1/4HP (0.2 Kw) đến 1/2HP (0.4 Kw)
Điện áp: 220/230V
Hz: 50/60
Pole: 4
IP: 20
Class: E
 
Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát