ĐỘNG CƠ ĐIỆN MITSUBISHI 3 PHASE

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MITSUBISHI 3 PHASE

MOTOR SF-JR VO TRON

 

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MITSUBISHI 3 PHASE

 

Công suất: từ 1/4HP (0.2 Kw) đến 2HP (1.5 Kw)

 

Volts: 220/380

 

Hz: 50/60

 

Pole: 4

 

IP: 55

 

Class: F

 

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát