MOTOR MITSUBISHI 3 PHASE - SF-JV

 

MOTOR SF-JV

 

MOTOR MITSUBISHI 3 PHASE - SF-JV

 

Công suất: từ 15HP (11 Kw) đến 40HP (30 Kw)

 

Điện áp: 380/660V

 

Hz: 50/60

 

Pole: 2 - 4 - 6

 

Frame: 160M - 180L

 

IP: 55

 

Class: F

 

Trục đứng

 

Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát