ĐỘNG CƠ ĐiỆN TCC 2.2KW - 3HP Mặt Bích (B5)

Motor điện TCC đài loan
Công suất: 0.18kw -500kw
2pole, 4pole, 6pole....


Đối tác
khách hàng của Mẫn Phát